• Hello guest! Are you an Apistogramma enthusiast? If so we invite you to join our community and see what it has to offer. Our site is specifically designed for you and it's a great place for Apisto enthusiasts to meet online. Once you join you'll be able to post messages, upload pictures of your fish and tanks and have a great time with other Apisto enthusiasts. Sign up today!

Search results

  1. Hanzle

    Apistogramma cf Abacaxis zijn agresieve vissen

    Holla, vele soorten apistoos nieuw zijn is nog weinig bekend over hun gedrag en gewoontes. Heb r zelf diverse waaronder Abacaxis wat een hele mooie vis is.....niet alleen de vinnen maar zeker ook de kop. Paars en olijfgroen, zeer mooi. De keerzijde is dat ze aardig agresief zijn.....zowel ♂️...
Top